Sposób płatności

Dokonywanie płatności odbywa się w następujący sposób:

Konto

Ziębicka 5 sp. z o. o.
ul. Ziębicka 5
60-164 Poznań

PKO BP 76 1020 4027 0000 1302 1702 3094

Z zagranicy: 

BPKOPLPW 76 1020 4027 0000 1302 1702 3094